พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 307 items Displaying: 91 - 120 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
ท่ารำตบมะผาบ ศิลปะการแสดง | การแสดง
นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
นิทานขุนช้างขุนแผน วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
นิทานปลาบู่ทอง วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
นิทานปัญญาสชาดก วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
นิทานยายกะตา วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
นิทานวรวงศ์ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
นิทานศรีธนญชัย วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
นิทานสังข์ทอง วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
นิทานอุรังคธาตุ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
น้ำปลาไทย ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
น้ำพริก ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
บททำขวัญข้าว วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม
บททำขวัญควาย วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม
บททำขวัญนาค วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม
บทเวนทาน วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
บักกั๊บแก้บ ศิลปะการแสดง | การแสดง
บาตรบ้านบาตร งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องโลหะ
บาตรบ้านบาตร เครื่องโลหะ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
บายศรี งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ประเกือมสุรินทร์ งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ประเพณีกองข้าวศรีราชา แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ประเพณีบุญบั้งไฟ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ประเพณีรับบัว แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ประเพณีลงเล แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ประเพณีแห่พญายมบางพระ จังหวัดชลบุรี แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ปราสาทศพ สกุลช่างลำปาง งานช่างฝีมือดั้งเดิม | งานศิลปกรรมพื้นบ้าน
ปลาร้า ปลาแดก ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
ปักขะทึนล้านนา วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ตำรา

หน้า 4 จาก 11