พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 303 items Displaying: 91 - 120 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ วรรณกรรมพื้นบ้าน
นิทานขุนช้างขุนแผน นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
นิทานปลาบู่ทอง นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
นิทานปัญญาสชาดก วรรณกรรมพื้นบ้าน
นิทานยายกะตา วรรณกรรมพื้นบ้าน
นิทานวรวงศ์ วรรณกรรมพื้นบ้าน
นิทานศรีธนญชัย นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
นิทานสังข์ทอง นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
นิทานอุรังคธาตุ นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
น้ำปลาไทย ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
น้ำพริก ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
บททำขวัญข้าว บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม | วรรณกรรมพื้นบ้าน
บททำขวัญควาย บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม | วรรณกรรมพื้นบ้าน
บททำขวัญนาค บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม | วรรณกรรมพื้นบ้าน
บทเวนทาน วรรณกรรมพื้นบ้าน
บักกั๊บแก้บ การแสดง | ศิลปะการแสดง
บาตรบ้านบาตร เครื่องโลหะ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
บาตรบ้านบาตร เครื่องโลหะ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
บายศรี งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ประเกือมสุรินทร์ งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ประเพณีกองข้าวศรีราชา แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ประเพณีบุญบั้งไฟ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ประเพณีรับบัว แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ประเพณีลงเล แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ประเพณีแห่พญายมบางพระ จังหวัดชลบุรี แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ปราสาทศพ สกุลช่างลำปาง งานศิลปกรรมพื้นบ้าน | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ปลาร้า ปลาแดก ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
ปักขะทึนล้านนา ตำรา | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ปี่พาทย์ ศิลปะการแสดง | ดนตรี

หน้า 4 จาก 11