พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 307 items Displaying: 61 - 90 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
ตำนานดาวลูกไก่ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ประวัติศาสตร์บอกเล่า
ตำนานนางเลือดขาว วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานนางโภควดี วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานผาแดงนางไอ่ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานพญาคันคาก วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ประวัติศาสตร์บอกเล่า
ตำนานพระธาตุดอยตุง วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ประวัติศาสตร์บอกเล่า
ตำนานพระพุทธสิหิงค์ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ประวัติศาสตร์บอกเล่า
ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ประวัติศาสตร์บอกเล่า
ตำนานพระเจ้าเลียบโลก วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ประวัติศาสตร์บอกเล่า
ตำนานพระแก้วมรกต วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ประวัติศาสตร์บอกเล่า
ตำนานสร้างโลกของภาคใต้ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานหลวงพ่อทวด วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานหลวงพ่อทวด วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าหลวงคำแดง วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าหลวงคำแดง วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
ตำนานเจ้าแม่สองนาง วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าแม่สองนาง วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าแม่เขาสามมุก วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
ตำนานแม่นากพระโขนง วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำราพรหมชาติ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
ตำราศาสตรา (ตำราพยากรณ์) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ตำรา
ตำราเลขยันต์ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ตำรา
ตำราแมวไทย วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | ตำรา
ตี่จับ กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
ตุ๊บเท่ง ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ต้มยำกุ้ง ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
ทะแยมอญ อำเภอ บางกระดิ่ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ทำขวัญข้าว แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ | ขนบธรรมเนียมประเพณี

หน้า 3 จาก 11