พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 303 items Displaying: 61 - 90 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
ตำนานนางเลือดขาว นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานนางโภควดี นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานผาแดงนางไอ่ นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานพญาคันคาก ประวัติศาสตร์บอกเล่า | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานพระธาตุดอยตุง นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์บอกเล่า | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานพระพุทธสิหิงค์ ประวัติศาสตร์บอกเล่า | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ ประวัติศาสตร์บอกเล่า | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานพระเจ้าเลียบโลก ประวัติศาสตร์บอกเล่า | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานพระแก้วมรกต ประวัติศาสตร์บอกเล่า | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานสร้างโลกของภาคใต้ นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานหลวงพ่อทวด นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานหลวงพ่อทวด นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าหลวงคำแดง นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าหลวงคำแดง นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าแม่สองนาง นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าแม่สองนาง นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานเจ้าแม่เขาสามมุก วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานแม่นากพระโขนง นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำราพรหมชาติ วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำราศาสตรา (ตำราพยากรณ์) ตำรา | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำราเลขยันต์ ตำรา | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำราแมวไทย ตำรา | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตี่จับ กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
ตุ๊บเท่ง ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ต้มยำกุ้ง ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
ทะแยมอญ อำเภอ บางกระดิ่ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ทำขวัญข้าว ขนบธรรมเนียมประเพณี | แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ท่ารำตบมะผาบ การแสดง | ศิลปะการแสดง

หน้า 3 จาก 11