พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 307 items Displaying: 31 - 60 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
ก่องข้าวดอก งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องจักสาน
ก้านกกิงกะหร่า การแสดง | ศิลปะการแสดง
ขนมเบื้อง ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
ขันลงหินบ้านบุ เครื่องโลหะ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ขับเสภา ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ขัวแตะ งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ข้าวยำ ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
ข้าวหลาม ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
คชศาสตร์ชาวกูย ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
คร่ำ งานช่างฝีมือดั้งเดิม
คัมภีร์โบราณ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
ค่าว จ๊อย ซอ ศิลปะการแสดง | การแสดง
ฆ้องบ้านทรายมูล งานช่างฝีมือดั้งเดิม
งานช่างแทงหยวก งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องไม้
ซอล้านนา ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
ซอสามสาย ดนตรี | ศิลปะการแสดง
ซำเป็ง ศิลปะการแสดง | การแสดง
ซิ่นตีนจก งานช่างฝีมือดั้งเดิม | ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูในจังหวัดเชียงราย ดนตรี | ศิลปะการแสดง
ดนตรีมังคละ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ดนตรีในประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
ดอนปู่ตา ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ดาระ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ดีเกร์ฮูลู ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
ตะกร้อ กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
ตะกร้อลอดห่วง กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
ตะกร้อหวาย งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ตาม่องล่าย วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
ตำนานกบกินเดือน วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
ตำนานจามเทวี วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน

หน้า 2 จาก 11