พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 303 items Displaying: 31 - 60 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
ก่องข้าวดอก เครื่องจักสาน | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ก้านกกิงกะหร่า การแสดง | ศิลปะการแสดง
ขนมเบื้อง ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
ขันลงหินบ้านบุ เครื่องโลหะ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ขับเสภา ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ขัวแตะ งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ข้าวยำ ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
ข้าวหลาม ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
คชศาสตร์ชาวกูย ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
คร่ำ งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ค่าว จ๊อย ซอ การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฆ้องบ้านทรายมูล งานช่างฝีมือดั้งเดิม
งานช่างแทงหยวก เครื่องไม้ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ซอล้านนา เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
ซอสามสาย ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ซำเป็ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
ซิ่นตีนจก ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูในจังหวัดเชียงราย ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ดนตรีมังคละ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ดนตรีในประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
ดอนปู่ตา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ดาระ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ดีเกร์ฮูลู เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
ตะกร้อ กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
ตะกร้อลอดห่วง กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
ตะกร้อหวาย งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ตาม่องล่าย นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานกบกินเดือน วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานจามเทวี นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ตำนานดาวลูกไก่ ประวัติศาสตร์บอกเล่า | วรรณกรรมพื้นบ้าน

หน้า 2 จาก 11