พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 303 items Displaying: 271 - 300 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
เพลงปรบไก่ เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงปรบไก่ (เพลงวง) เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงพวงมาลัย สมุทรสงคราม เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงพวงมาลัย สุพรรณบุรี เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงพื้นบ้าน บ้านท่าโพ เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงพื้นบ้านรำมะนา เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงพื้นบ้านสุโขทัย เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงร่อยพรรษา เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงร้องพื้นบ้าน ค่าว จ๊อย ซอ เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงหน้าพาทย์ ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
เพลงอีแซว ศิลปะการแสดง
เพลงเรือ เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา ศิลปะการแสดง
เพลงโคราช เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เรือกอและ เครื่องไม้ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เรือนไทยพื้นบ้านดั้งเดิม เครื่องไม้ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เรือมตรด การแสดง | ศิลปะการแสดง
เรือมะม๊วดหรือรำแม่มด การแสดง | ศิลปะการแสดง
เสือกินวัว กีฬาภูมิปัญญาไทย | การเล่นพื้นบ้าน
แกงเผ็ด ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
แกลมอ ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
แคน ศิลปะการแสดง
แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ การแสดง | ศิลปะการแสดง
แมงหน้างาม (ผีขนน้ำ) ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
แม่ท่ายักษ์ การแสดง | ศิลปะการแสดง
แม่ท่าลิง การแสดง | ศิลปะการแสดง
แย้ลงรู กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
โขน การแสดง | ศิลปะการแสดง
โขนสด การแสดง | ศิลปะการแสดง
โคมล้านนา งานศิลปกรรมพื้นบ้าน | งานช่างฝีมือดั้งเดิม

หน้า 10 จาก 11