พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 307 items Displaying: 271 - 300 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
เพลงคำตัก ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงตันหยง ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงบอก ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงปรบไก่ ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงปรบไก่ (เพลงวง) ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงพวงมาลัย สมุทรสงคราม ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงพวงมาลัย สุพรรณบุรี ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงพื้นบ้าน บ้านท่าโพ ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงพื้นบ้านรำมะนา ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงพื้นบ้านสุโขทัย ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงร่อยพรรษา ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงร้องพื้นบ้าน ค่าว จ๊อย ซอ ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงหน้าพาทย์ ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
เพลงอีแซว ศิลปะการแสดง
เพลงเรือ ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา ศิลปะการแสดง
เพลงโคราช ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เรือกอและ งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องไม้
เรือนไทยพื้นบ้านดั้งเดิม งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องไม้
เรือมตรด ศิลปะการแสดง | การแสดง
เรือมะม๊วดหรือรำแม่มด ศิลปะการแสดง | การแสดง
เสือกินวัว กีฬาภูมิปัญญาไทย | การเล่นพื้นบ้าน
แกงเผ็ด ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
แกลมอ ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
แคน ศิลปะการแสดง
แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ ศิลปะการแสดง | การแสดง
แมงหน้างาม (ผีขนน้ำ) ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
แม่ท่ายักษ์ ศิลปะการแสดง | การแสดง
แม่ท่าลิง ศิลปะการแสดง | การแสดง

หน้า 10 จาก 11