พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 307 items Displaying: 241 - 270 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
หมอลำเพลิน คณะหมอลำเพชรแก้วฟ้ารุ่ง ศิลปะการแสดง | การแสดง
หมากกระดาน กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
หมากรุก กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
หมากเก็บ กีฬาภูมิปัญญาไทย | การเล่นพื้นบ้าน
หุ่นกระบอก การแสดง | ศิลปะการแสดง
หุ่นเชิดจีนกาเหล้ ศิลปะการแสดง | การแสดง
อักษรธรรมล้านนา ภาษา | วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
อักษรธรรมล้านนา วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
อักษรธรรมอีสาน ภาษา | วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
อักษรไทยน้อย ภาษา | วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
อาหารบาบ๋า ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
เกวียนสลักลาย งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องไม้
เครื่องจักสานย่านลิเภา งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องจักสาน
เครื่องจักสานไม้ไผ่ งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องจักสาน
เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เครื่องทองโบราณ สกุลช่างเพชรบุรี งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องประดับ
เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องมุกไทย งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องไม้
เครื่องมุกไทย เครื่องรัก | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เครื่องรัก งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องรัก
เจรียง ศิลปะการแสดง | ดนตรี
เจรียง ดนตรี | ศิลปะการแสดง
เต้นรำอาข่า ศิลปะการแสดง | การแสดง
เทศน์มหาชาติ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ | ขนบธรรมเนียมประเพณี
เปี๊ยะ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
เพลงกล่อมลูก ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงกล่อมเด็ก เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงกล่อมเด็กในพิธีขึ้นเปลรับขวัญ ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
เพลงขอทาน ศิลปะการแสดง | การแสดง
เพลงขอทานบ้านลาวข่า ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน

หน้า 9 จาก 11