พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 303 items Displaying: 241 - 270 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
หมากรุก กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
หมากเก็บ กีฬาภูมิปัญญาไทย | การเล่นพื้นบ้าน
หุ่นกระบอก การแสดง | ศิลปะการแสดง
หุ่นเชิดจีนกาเหล้ การแสดง | ศิลปะการแสดง
อักษรธรรมล้านนา ภาษา
อักษรธรรมอีสาน ภาษา
อักษรไทยน้อย ภาษา
อาหารบาบ๋า ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
เกวียนสลักลาย เครื่องไม้ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เครื่องจักสานย่านลิเภา เครื่องจักสาน | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เครื่องจักสานไม้ไผ่ เครื่องจักสาน | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เครื่องทองโบราณ สกุลช่างเพชรบุรี เครื่องประดับ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เครื่องปั้นดินเผา | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เครื่องมุกไทย เครื่องไม้ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เครื่องมุกไทย เครื่องรัก | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เครื่องรัก เครื่องรัก | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เจรียง ศิลปะการแสดง | ดนตรี
เจรียง ศิลปะการแสดง | ดนตรี
เต้นรำอาข่า การแสดง | ศิลปะการแสดง
เทศน์มหาชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี | แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
เปี๊ยะ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
เพลงกล่อมลูก เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงกล่อมเด็ก เพลงร้องพื้นบ้าน
เพลงกล่อมเด็กในพิธีขึ้นเปลรับขวัญ ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
เพลงขอทาน การแสดง | ศิลปะการแสดง
เพลงขอทานบ้านลาวข่า เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงคำตัก เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงตันหยง เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
เพลงบอก เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง

หน้า 9 จาก 11