พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 307 items Displaying: 211 - 240 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
วงปี่พาทย์มอญ คณะส้มเช้า มิตรสัมพันธ์ ศิลปะการแสดง | การแสดง
วงปี่พาทย์ล้านนา ศิลปะการแสดง | ดนตรี
วงสะล้อ ซอ ปิน ศิลปะการแสดง | ดนตรี
วันคาร วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา | นิทานพื้นบ้าน
วิ่งควาย กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
วิ่งวัว กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
ว่าวไทย กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
ศิลปะการแสดงชำเป็ง ศิลปะการแสดง | การแสดง
ศิลปะการแสดงรองแง็ง ศิลปะการแสดง | การแสดง
สงกรานต์ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ | งานเทศกาล
สรภัญญะ ศิลปะการแสดง
สะไน เครื่องดนตรีพื้นบ้านชาวเยอ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
สัตตภัณฑ์ล้านนา งานช่างฝีมือดั้งเดิม | งานศิลปกรรมพื้นบ้าน
สารทเดือนสิบ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ | ขนบธรรมเนียมประเพณี
สำรับอาหารไทย ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
สิละ คณะเส็น การิม ศิลปะการแสดง | การแสดง
สืบชาตา แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ | ขนบธรรมเนียมประเพณี
ส้มตำ ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
หนังตะลุง ศิลปะการแสดง | การแสดง
หนังตะลุง ในจังหวัดพิจิตร ศิลปะการแสดง | การแสดง
หนังตะลุงหนังอิ่มเท่ง ศิลปะการแสดง | การแสดง
หนังประโมทัย คณะพ่อคำตา อินทร์สีดา ศิลปะการแสดง | การแสดง
หนังใหญ่ การแสดง | ศิลปะการแสดง
หมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
หมอลำกลอน เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
หมอลำกลอน หนองบัวลำภู ศิลปะการแสดง | การแสดง
หมอลำกลอน คณะมณีรัตน์ แก้วเสด็จ ศิลปะการแสดง | การแสดง
หมอลำทรง บ้านเต่านอ ศิลปะการแสดง | การแสดง
หมอลำทรงอำเภอพระยืน ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
หมอลำพื้น ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน

หน้า 8 จาก 11