พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 303 items Displaying: 211 - 240 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
วงสะล้อ ซอ ปิน ศิลปะการแสดง | ดนตรี
วันคาร นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
วิ่งควาย กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
วิ่งวัว กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
ว่าวไทย กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน
ศิลปะการแสดงชำเป็ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดงรองแง็ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
สงกรานต์ งานเทศกาล | แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
สรภัญญะ ศิลปะการแสดง
สะไน เครื่องดนตรีพื้นบ้านชาวเยอ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
สัตตภัณฑ์ล้านนา งานศิลปกรรมพื้นบ้าน | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
สารทเดือนสิบ ขนบธรรมเนียมประเพณี | แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
สำรับอาหารไทย ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
สิละ คณะเส็น การิม การแสดง | ศิลปะการแสดง
สืบชาตา ขนบธรรมเนียมประเพณี | แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ส้มตำ ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
หนังตะลุง การแสดง | ศิลปะการแสดง
หนังตะลุง ในจังหวัดพิจิตร การแสดง | ศิลปะการแสดง
หนังตะลุงหนังอิ่มเท่ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
หนังประโมทัย คณะพ่อคำตา อินทร์สีดา การแสดง | ศิลปะการแสดง
หนังใหญ่ การแสดง | ศิลปะการแสดง
หมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน | ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
หมอลำกลอน เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
หมอลำกลอน หนองบัวลำภู การแสดง | ศิลปะการแสดง
หมอลำกลอน คณะมณีรัตน์ แก้วเสด็จ การแสดง | ศิลปะการแสดง
หมอลำทรง บ้านเต่านอ การแสดง | ศิลปะการแสดง
หมอลำทรงอำเภอพระยืน ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
หมอลำพื้น เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
หมอลำเพลิน คณะหมอลำเพชรแก้วฟ้ารุ่ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
หมากกระดาน กีฬาภูมิปัญญาไทย | กีฬาพื้นบ้าน

หน้า 8 จาก 11