พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 307 items Displaying: 181 - 210 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
รำเพลงช้า-เพลงเร็ว ศิลปะการแสดง | การแสดง
รำโจ๋ง ศิลปะการแสดง | การแสดง
รำโทน นครสวรรค์ ศิลปะการแสดง | การแสดง
รำโทน ลพบุรี ศิลปะการแสดง | การแสดง
รูปหนังตะลุง งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องหนัง
ฤๅษีดัดตน ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
ลอยกระทง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ | งานเทศกาล
ละครชาตรี ศิลปะการแสดง | การแสดง
ละครชาตรีคณะดาวเด่น ศิลปะการแสดง | การแสดง
ละครดึกดำบรรพ์ การแสดง | ศิลปะการแสดง
ละครนอก ศิลปะการแสดง | การแสดง
ละครใน การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลำตัด ศิลปะการแสดง | การแสดง
ลำตัด ศิลปะการแสดง | การแสดง
ลำตัด ศิลปะการแสดง | การแสดง
ลำตัด ในจังหวัดตราด ศิลปะการแสดง | การแสดง
ลำผญา เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
ลำผีฟ้า ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
ลิเก จังหวัดพิจิตร ศิลปะการแสดง | การแสดง
ลิเกทรงเครื่อง การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลิเกป่า ศิลปะการแสดง | การแสดง
ลิเกป่า คณะรวมมิตรบันเทิงศิลป์ ศิลปะการแสดง | การแสดง
ลิเกป่า คณะรวมศิลป์ ศิลปะการแสดง | การแสดง
ลูกประคบ ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ศิลปะการแสดง | การแสดง
วงกลองยาวพื้นเมือง รร.ชลราษฏร์อำรุง ๒ ศิลปะการแสดง | ดนตรี | การแสดง
วงซอ ศิลปะการแสดง | การแสดง
วงปี่จุม ศิลปะการแสดง
วงปี่พาทย์มอญ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์ ศิลปะการแสดง | การแสดง

หน้า 7 จาก 11