พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 303 items Displaying: 181 - 210 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
รำโทน นครสวรรค์ การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำโทน ลพบุรี การแสดง | ศิลปะการแสดง
รูปหนังตะลุง เครื่องหนัง | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ฤๅษีดัดตน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน | ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ลอยกระทง งานเทศกาล | แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ละครชาตรี การแสดง | ศิลปะการแสดง
ละครชาตรีคณะดาวเด่น การแสดง | ศิลปะการแสดง
ละครดึกดำบรรพ์ การแสดง | ศิลปะการแสดง
ละครนอก การแสดง | ศิลปะการแสดง
ละครใน การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลำตัด การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลำตัด การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลำตัด การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลำตัด ในจังหวัดตราด การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลำผญา เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
ลำผีฟ้า ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
ลิเก จังหวัดพิจิตร การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลิเกทรงเครื่อง การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลิเกป่า การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลิเกป่า คณะรวมมิตรบันเทิงศิลป์ การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลิเกป่า คณะรวมศิลป์ การแสดง | ศิลปะการแสดง
ลูกประคบ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน | ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
วงกลองยาวพื้นบ้านโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ การแสดง | ศิลปะการแสดง
วงกลองยาวพื้นเมือง รร.ชลราษฏร์อำรุง ๒ การแสดง | ศิลปะการแสดง | ดนตรี
วงซอ การแสดง | ศิลปะการแสดง
วงปี่จุม ศิลปะการแสดง
วงปี่พาทย์มอญ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์ การแสดง | ศิลปะการแสดง
วงปี่พาทย์มอญ คณะส้มเช้า มิตรสัมพันธ์ การแสดง | ศิลปะการแสดง
วงปี่พาทย์ล้านนา ศิลปะการแสดง | ดนตรี

หน้า 7 จาก 11