พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 303 items Displaying: 151 - 180 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฟ้อนสาวไหม การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฟ้อนหางนกยูง การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฟ้อนเมืองก๋ายลาย การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฟ้อนเล็บ-ฟ้อนเทียน ศิลปะการแสดง
ภาษากฺ๋อง ภาษา
ภาษาชอง ภาษา | ภาษากลุ่มชาติพันธุ์
ภาษาญัฮกุร ภาษา | ภาษากลุ่มชาติพันธุ์
มวยกาหยง การแสดง | ศิลปะการแสดง
มวยไทย ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว | กีฬาภูมิปัญญาไทย
มะโย่ง ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
มะโย่ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
มีดอรัญญิก เครื่องโลหะ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
มโนราห์ทวีศิลป์โบราณ การแสดง | ศิลปะการแสดง
มโหรีเขมร การแสดง | ศิลปะการแสดง
ยาหอม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน | ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
รองเง็ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
รองแง็ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
ระบำกระทงสาย การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำกิ่งกะหร่า การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำประเลง ศิลปะการแสดง
รำฝรั่งคู่ การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำภาข้าวสาร การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำมอญ คณะครูมงคล พงษ์เจริญ การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำวงคองก้า การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำวงย้อนยุค การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำสวด การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำเพลงช้า-เพลงเร็ว การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำโจ๋ง การแสดง | ศิลปะการแสดง

หน้า 6 จาก 11