พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 307 items Displaying: 151 - 180 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง ศิลปะการแสดง | การแสดง
ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฟ้อนสาวไหม ศิลปะการแสดง | การแสดง
ฟ้อนหางนกยูง ศิลปะการแสดง | การแสดง
ฟ้อนเมืองก๋ายลาย ศิลปะการแสดง | การแสดง
ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง ศิลปะการแสดง | การแสดง
ฟ้อนเล็บ-ฟ้อนเทียน ศิลปะการแสดง
ภาษากฺ๋อง ภาษา | วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
ภาษาชอง ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ | ภาษา | วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
ภาษาญัฮกุร ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ | ภาษา | วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
มวยกาหยง ศิลปะการแสดง | การแสดง
มวยไทย กีฬาภูมิปัญญาไทย | ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
มะโย่ง ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
มะโย่ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
มีดอรัญญิก งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องโลหะ
มโนราห์ทวีศิลป์โบราณ ศิลปะการแสดง | การแสดง
มโหรีเขมร ศิลปะการแสดง | การแสดง
ยาหอม ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
รองเง็ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
รองแง็ง ศิลปะการแสดง | การแสดง
ระบำกระทงสาย ศิลปะการแสดง | การแสดง
รำกิ่งกะหร่า ศิลปะการแสดง | การแสดง
รำประเลง ศิลปะการแสดง
รำฝรั่งคู่ การแสดง | ศิลปะการแสดง
รำภาข้าวสาร ศิลปะการแสดง | การแสดง
รำมอญ คณะครูมงคล พงษ์เจริญ ศิลปะการแสดง | การแสดง
รำวงคองก้า ศิลปะการแสดง | การแสดง
รำวงย้อนยุค ศิลปะการแสดง | การแสดง
รำสวด ศิลปะการแสดง | การแสดง

หน้า 6 จาก 11