พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 303 items Displaying: 121 - 150 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
ปี่พาทย์มอญ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
ผญา สำนวนและภาษิต | วรรณกรรมพื้นบ้าน
ผญาอีสาน วรรณกรรมพื้นบ้าน
ผัดไทย ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
ผีตาโขนในงานบุญหลวง จังหวัดเลย แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ผูกเกลอ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ผูกเสี่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี | แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ผ้าขาวม้า ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอนาหมื่นศรี ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอผู้ไทย ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอไทครั่ง ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอไทพวน ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอไทยวน ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าทอไทลื้อ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้ามัดหมี่ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้ายก ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าย้อมคราม ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ผ้าแพรวา ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
พระร่วง นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
พระสุธนมโนห์รา (ใต้) นิทานพื้นบ้าน | วรรณกรรมพื้นบ้าน
พิณ ศิลปะการแสดง
พิธีทำบุญต่ออายุ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
พิธีโกนจุก แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
พิธีไหว้ครู ขนบธรรมเนียมประเพณี | แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ฟ้อนกลองตุ้ม การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฟ้อนกลองตุ้ม การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง การแสดง | ศิลปะการแสดง

หน้า 5 จาก 11