พิมพ์

งานศิลปกรรมพื้นบ้าน

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 3 items Displaying: 1 - 3 items
 • ปราสาทศพ สกุลช่างลำปาง

  ปราสาทศพ เป็นเครื่องประกอบพิธีงานศพ ของชาวล้านนา มีรูปทรงเป็นปราสาทสำหรับ รองรับหีบศพในพิธีประชุมเพลิง (เผาศพ) ที่ป่าช้า แต่เดิมเป็นรูปแบบของปราสาทศพนกหัสดีลิงค์ ของพระเถระและชนชั้นปกครอง แหล่งผลิต ที...

  เพิ่มเติม ...
 • สัตตภัณฑ์ล้านนา

  สัตตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ ๗ ประการ หรือสิ่งของเครื่องใช้หนึ่งในจำนวนเจ็ดอย่าง ใช้สำหรับเป็นเครื่องสักการะของชาวล้านนา นอกจากนั้น สัตตภัณฑ์ในบริบททางวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง เชิงเทียนมีที่สำหรั...

  เพิ่มเติม ...
 • โคมล้านนา

  โคมล้านนามีประวัติความเป็นมาจากหลักฐานภาพโคมบนผืนผ้าพระบฏ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราช จากนครเชียงใหม่ ๕๐๐ ปีมาแล้ว จากการค้นพบผ้าพระบฏของกรมศิลปากรที่วัดดอกเงิน จ.เชียงใหม่ โดยการค้นพบของกรมศิลปากร โดย...

  เพิ่มเติม ...