พิมพ์

เครื่องไม้

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 5 items Displaying: 1 - 5 items
 • งานช่างแทงหยวก

  งานช่างแทงหยวก เป็นงานช่างวิจิตรศิลป์ที่ใช้มีดสองคมแทงลงไปบนกาบกล้วยให้เกิดลวดลายเป็นแบบลายไทยในลักษณะต่างๆ โดยไม่ต้องมีการร่างเส้นลวดลายลงบนกาบกล้วย เพราะจะทำให้กาบกล้วยช้ำ เป็นรอยไม่สวยงาม วัสดุที...

  เพิ่มเติม ...
 • เกวียนสลักลาย

  เกวียน คือ พาหนะชนิดหนึ่ง มี ๒ ล้อ ใช้ควายหรือ วัวเทียม ใช้สำหรับงานบรรทุก ขนส่ง เดินทางไกล ทำจาก ไม้เนื้อแข็งเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไม้พยูง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้แคน (ไม้ตะเคียน) ในการทำเกวียน ช่างต้องมีค...

  เพิ่มเติม ...
 • เครื่องมุกไทย

  เครื่องมุกไทย เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย ที่ทรงคุณค่า มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่มีชนชาติใดทำเสมอเหมือน มีหลักฐานปรากฏมานานแล้วกว่า ๔๐๐ ปี เป็นงานช่างที่ต้องใช้ฝีมือความละเอียดอ่อนและความวิร...

  เพิ่มเติม ...
 • เรือกอและ

  เรือกอและเดิมเป็นเรือขุด ซึ่งใช้ไม้ใหญ่มาขุดเป็นลำเรือ สามารถนำออกทำการประมงชายฝั่งได้ ต่อมาไม้ใหญ่หายากขึ้นจึงเปลี่ยนจากเรือขุดมาเป็นเรือที่ขึ้นด้วยไม้กระดาน เรือกอและในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงแบบไปจาก...

  เพิ่มเติม ...
 • เรือนไทยพื้นบ้านดั้งเดิม

  เรือนไทยปรากฏอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์และรายละเอียดแตกต่างกันไปตามภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อในแต่ละภาคแต่ละชุมชน เรือนไทยในทุกภาค ส่วนใหญ่...

  เพิ่มเติม ...