พิมพ์

เครื่องโลหะ

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 7 items Displaying: 1 - 7 items
 • กระดิ่งทองเหลือง

  กระดิ่งทองเหลือง มีลักษณะคล้ายระฆังขนาดเล็ก มีตุ้มเล็กๆ (ลูกฟัด) อยู่ข้างในสำหรับทำให้เกิดเสียงดังเมื่อ มีลมมากระทบกับตัวกระดิ่ง ใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา แหล่งผลิตสำคัญ อยู...

  เพิ่มเติม ...
 • กริช

  กริช เป็นภาษามลายู หมายถึง “มีดสั้น” มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ หัวกริช ใบกริช และฝักกริช ใบกริชมี ๒ รูปแบบ คือ แบบตรง และแบบคด แหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในการทำกริช ช...

  เพิ่มเติม ...
 • การปั้นหล่อพระพุทธรูป

  การปั้นหล่อพระพุทธรูปแบบไทยประเพณี เป็นงานช่างแขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ของไทย จัดอยู่ในกลุ่มงานช่างหล่อซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกับงานปั้น เนื่องจากเมื่อจะทำรูปโลหะหล่อก็ต้องจัดการปั้นหุ่นรูปนั้นๆ ขึ้นเสีย...

  เพิ่มเติม ...
 • ขันลงหินบ้านบุ

  ขันลงหินบ้านบุ เป็นเครื่องใช้โลหะผสมที่ทำด้วยฝีมือการตีแผ่โลหะผสมให้แบน เพื่อขึ้นรูปทรงขันแล้วขัดผิวให้เรียบเกลี้ยงด้วยหินจึงเรียกว่า "ขันลงหิน" ซึ่งมีการสืบทอดภูมิปัญญาการช่างมาจากสมัยกรุงศ...

  เพิ่มเติม ...
 • บาตรบ้านบาตร

  บาตร คือ ภาชนะรองรับอาหารบิณฑบาตสำหรับพระภิกษุและสามเณรซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นหนึ่งในอัฐบริขาร ๘ อย่าง ที่บัญญัติไว้ในพระธรรมวินัย บาตรมี ๒ ชนิด คือ บาตรดินเผา และบาตรเหล็กรมดำ แหล่งทำบาตรที่เ...

  เพิ่มเติม ...
 • บาตรบ้านบาตร

  บาตรบ้านบาตรเป็นเครื่องใช้โลหะใส่อาหารเมื่อพระภิกษุสามเณรบิณฑบาตฉันอาหาร นับเป็นหนึ่งในแปดอย่างของเครื่องอัฐบริขารในพระพุทธศาสนา มีช่างบาตรทำบาตรด้วยมือสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ย่านวัดพิชัย คลอง...

  เพิ่มเติม ...
 • มีดอรัญญิก

  มีดอรัญญิก เป็นมีดที่ทำด้วยเหล็กกล้า ตีจนเนื้อ เหล็กแน่น แข็งแรง ตัวมีดคมบาง แต่ไม่แตกหรือบิ่น แหล่งผลิตมีดอรัญญิกอยู่ที่บ้านต้นโพธิ์และบ้านไผ่หนอง ตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การ...

  เพิ่มเติม ...