พิมพ์

เครื่องรัก

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 2 items Displaying: 1 - 2 items
  • เครื่องมุกไทย

    งานช่างประดับมุกของไทย เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย ที่ทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวมิอาจหาชนชาติใดทำเสมอเหมือนได้ พร้อมด้วยความงดงามทั้งด้านงานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่ล้วนวิจิตรพิ...

    เพิ่มเติม ...
  • เครื่องรัก

    งานเครื่องรักเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมประเภทหนึ่งของไทยซึ่งต้องอาศัย “ยางรัก” หรือ “รักน้ำเกลี้ยง” เป็นวัตถุดิบปัจจัยสำคัญสำหรับประกอบการสร้างสรรค์งานแต่ละประเภทด้วยการตกแต่งในรูปลักษณ์และองค์ประกอบของ...

    เพิ่มเติม ...