พิมพ์

ปราสาทศพ สกุลช่างลำปาง

ชื่อรายการ
ปราสาทศพ สกุลช่างลำปาง
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
สาระสำคัญโดยรวม

lp001ปราสาทศพ เป็นเครื่องประกอบพิธีงานศพ ของชาวล้านนา มีรูปทรงเป็นปราสาทสำหรับ รองรับหีบศพในพิธีประชุมเพลิง (เผาศพ) ที่ป่าช้า แต่เดิมเป็นรูปแบบของปราสาทศพนกหัสดีลิงค์ ของพระเถระและชนชั้นปกครอง แหล่งผลิต ที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และลำปาง

lp002การทำปราสาทศพ จะใช้ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้งิ้ว และไม้โมก ประกอบเป็นโครงสร้างแต่ง ด้วยกระดาษทากาว และปิดทับด้วยกระดาษฉลุ ลวดลายสีสันต่างๆ บางครั้งใช้กระดาษเงิน กระดาษทองแต่งเสริมให้งดงาม ประดับด้วยผ้า ม่านโปร่ง

ในการสร้างปราสาทศพมีการแบ่งหน้าที่ระหว่าง ผู้ชายและผู้หญิง โดยช่างที่ทำโครงสร้างจากไม้ ช่างผู้ประกอบ โครงสร้าง และจัดตั้งศพในพิธี ส่วนใหญ่จะเป็นช่างผู้ชาย ส่วนช่างปิดกระดาษโครงสร้างและงานตกแต่ง เป็นช่าง ผู้หญิง

คุณค่าหรือลักษณะพิเศษอันโดดเด่นของปราสาทศพ สกุลช่างลำปาง คือ เป็นสัญลักษณ์ในการให้เกียรติ ยกย่อง ผู้วายชนม์ และส่งดวงวิญญาณให้ไปสถิตอยู่ในวิมาน บนสวรรค์ ความงดงามในช่วงของพิธีกรรม เช่น ในขบวนแห่ จากบ้านไปป่าช้า และการจุดไฟเผาปราสาทด้วยชุดดอกไม้ไฟ ที่งดงาม ช่วยให้คลายความเศร้าโศกได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังสะท้อนความหมายให้ประจักษ์ต่อผู้ร่วมพิธีศพ จากการเผาไหม้ของปราสาทศพที่งดงามกลายเป็นเถ้าถ่าน แสดงถึงความเป็นอนิจจัง ซึ่งเป็นสาระสำคัญในหลัก คำสอนของพุทธศาสนา ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เก้าอี้พับ หรือเก้าอี้พลาสติกเป็นโครงสร้างของปราสาทศพ หลังจาก การเผาศพแล้วจะนำเก้าอี้ไปถวายวัด โดยไม่มีการเผาปราสาท ดังเช่นแต่ก่อน

รูปภาพ

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    16307 views