พิมพ์

ผ้าแพรวา

ชื่อรายการ
ผ้าแพรวา
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาระสำคัญโดยรวม

pw001ผ้าแพรวา คือ ผ้าแพรเบี่ยงไหม ของชาวผู้ไทที่ใช้ พาดเบี่ยงคล้าย สไบ มีความกว้าง ประมาณ ๑ ศอก ยาว ๑ วา จึงเป็น ที่มาของชื่อผืนผ้า ว่า “ผ้าแพรวา” มีแหล่งผลิตอยู่ที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยช่างทอกลุ่มวัฒนธรรมผู้ไท

pw002กรรมวิธีการทอผ้าแพรวา เป็นกรรมวิธีจกแบบ ดั้งเดิม โดยใช้ “นิ้วก้อย” จก สอดเส้นไหมสีสันต่างๆ สอดแทรกเป็นเส้นพุ่งพิเศษตามจังหวะลวดลายทีละเล็กละน้อย ส่วนการย้อมไหมมักใช้สีธรรมชาติ โดยเฉพาะสีแดงจากครั่ง ซึ่งใช้เป็นสีพื้น ทอสลับการสร้างลวดลายจกเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งผืน ผ้าแพรวาหนึ่งผืนใช้เวลาทอนานนับเดือน

ผ้าแพรวาผืนหนึ่งประกอบด้วยลวดลายหลาย สิบลายไม่ซ้ำกัน ในแต่ละลายมีความหมายเกี่ยวข้องกับ ระบบความเชื่อของชุมชน เช่น ลายนาค สื่อถึงบรรพชน ลายดอกแก้ว สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ และคุณงามความดี ของชีวิต นอกจากนี้สตรีชาวผู้ไทใช้ผ้าแพรวาพาดเบี่ยงไป ร่วมงานในโอกาสพิเศษ เช่น งานบุญบั้งไฟ พิธีกรรมเหยา งานกินดอง (แต่งงาน)

รูปภาพ

ไฟล์มัลติมีเดีย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    4669 views