พิมพ์

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ

banner d5

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้นๆ แบ่งออกเป็น
๑. มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามต่อผู้อื่น
๒. ขนบธรรมเนียบประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระทำกิจกรรมที่สืบทอดต่อๆ กันมาในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้นๆ
๒.๑ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา
๒.๒ ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล
๒.๓ ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิต
๒.๔ ประเพณีเกี่ยวกับการทำมาหากิน

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 21 items Displaying: 11 - 20 items
 • ผูกเกลอ

  ชาวภาคใต้มีวัฒนธรรมการผูกพันต่อกัน หรือการมัดใจผูกมิตรให้แนบแน่นเป็นพิเศษเสมอด้วยญาติใกล้ชิดด้วยการ “เป็นเกลอ” หรือผูกเกลอกัน คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นเกลอส่วนใหญ่มักมีอายุเท่ากัน มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน ...

  เพิ่มเติม ...
 • ผูกเสี่ยว

  การผูกเสี่ยวเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไปในสังคมชาวอีสาน โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่พูดภาษาลาว และผู้ไท การผูกเสี่ยวเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันของบุคคล ๒ คน เพื่อที่จะให้อีกฝายหนึ่งได้รับรู้ถึงความผูกพันและ...

  เพิ่มเติม ...
 • พิธีทำบุญต่ออายุ

  การทำบุญต่ออายุด้วยการบูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ เพื่อให้อายุที่สืบต่อไปนั้นเป็นมงคล มีสุขภาพดี วัตถุประสงค์ทั่วไปในการสืบชาตาก็เพื่อให้เกิดสิริมง...

  เพิ่มเติม ...
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ

  พิธีบายศรีสู่ขวัญ หรือในภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมอีสานเรียกว่าบาศรีสูตร์ขวัญ เป็นประเพณีดั้งเดิมที่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลเกิดความสวัสดิ์ดีกับผู้รับขวัญหรือเจ้าของขวัญเดิมทีเข้าใจว่าจะทำกันในหมู่ชนชั้นเจ้าน...

  เพิ่มเติม ...
 • พิธีโกนจุก

  พิธีโกนจุก เป็นพิธีกรรมและประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และยังมีการปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน เด็กไทยในสมัยโบราณส่วนใหญ่นิยมไว้จุกกันทั่วไปเมื่อเด็กผู้หญิงมีอายุ ๑๑ปี เด็กผู้ชาย มีอายุประมาณ ๑๓-๑๕ ปี ซึ่งเป็นว...

  เพิ่มเติม ...
 • พิธีไหว้ครู

  พิธีไหว้ครู เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย มีมาแต่โบราณกาล คนไทยมีความเคารพ นับถือ ตระหนักในพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในวิทยาการและฝึกอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรม พิธ...

  เพิ่มเติม ...
 • ลอยกระทง

  ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยที่มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนสุวรรณภูมิ นิยมจัดในคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ คนไทยโบราณเชื่อว่า การลอยกระทงเป็นการ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำคงค...

  เพิ่มเติม ...
 • สงกรานต์

  ประเพณีสงกรานต์ มีหลักฐานการปฏิบัติสืบได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นการเฉลิมฉลองในช่วงขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษ ดังนั้น จึงเป็นประเพณีการฉลองขึ้นปีใหม่...

  เพิ่มเติม ...
 • สารทเดือนสิบ

  เป็นประเพณีในรอบปีที่สำคัญของชาวไทยพุทธภาคใต้ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สันนิษฐานกันว่าได้รับมาจากอินเดียโดยผ่านการรับความเชื่อทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ เป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศ...

  เพิ่มเติม ...
 • สืบชาตา

  สืบชาตา คือการทำบุญต่ออายุด้วยการบูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ วัตถุประสงค์ทั่วไปในการสืบชาตาก็เพื่อให้เกิดสิริมงคล มีความเจริญรุ่งเรือง และเพื่อความยืนยงของบ้านเมือง และตัวบุคคล การสืบชาตาของชาวล้านนาสามาร...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 3