พิมพ์

งานเทศกาล

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 2 items Displaying: 1 - 2 items
  • ลอยกระทง

    ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยที่มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนสุวรรณภูมิ นิยมจัดในคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ คนไทยโบราณเชื่อว่า การลอยกระทงเป็นการ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำคงค...

    เพิ่มเติม ...
  • สงกรานต์

    ประเพณีสงกรานต์ มีหลักฐานการปฏิบัติสืบได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นการเฉลิมฉลองในช่วงขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษ ดังนั้น จึงเป็นประเพณีการฉลองขึ้นปีใหม่...

    เพิ่มเติม ...