จังหวัด: อำนาจเจริญ

รายการในจังหวัด : อำนาจเจริญ

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
การเส็งกลองกิ่ง การเส็งกลองกิ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ ประวัติความเป็นมา กลองกิ่ง หรือกลองเส็ง เป็นกลองประเพณีมาแต่โบราณ ลักษณะการนำไปใช้ในงานจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสง...