จังหวัด: อ่างทอง

รายการในจังหวัด : อ่างทอง

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
วงปี่พาทย์มอญ คณะส้มเช้า มิตรสัมพันธ์ วงปี่พาทย์มอญ คณะส้มเช้า มิตรสัมพันธ์ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง “ส้มเช้ามิตรสัมพันธ์” เป็นชื่อวงปี่พาทย์คณะหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่...