จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา

รายการในจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ละครชาตรีคณะดาวเด่น ละคร เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่บรรพบุรุษให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติไทยได้เป็นอย่างดี จากผลการ...