จังหวัด: หนองบัวลำภู

รายการในจังหวัด : หนองบัวลำภู

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
บักกั๊บแก้บ บักกั๊บแก้บ ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประวัติความเป็นมาของบักกั๊บแก้บ คำว่า บักกั๊บแก้บ เป็นชื่อการละเล่นพื้นเมืองชนิดหนึ่ง สันน...
รำวงคองก้า คองก้ากับวิถีชุมชน กรณีศึกษาบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นการศึกษา และ รวบรวมการละเล่นรำวงคองก้าของคนในพื้นที่ ซึ่ง...
หมอลำกลอน หนองบัวลำภู หมอ หมายถึง ผู้ชำนาญในการใช้สิ่งต่าง ๆ “ลำ” หมายถึง ร้อง หรือการร้อง หมอลำ หมายถึง ผู้มีความชำนาญในการร้อง หรือหมายถึงนักร้อง ในภาคอีสาน คำว่า “หมอ”...