จังหวัด: สุโขทัย

รายการในจังหวัด : สุโขทัย

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
เพลงขอทาน เพลงขอทาน จังหวัดสุโขทัย ความเป็นมาของเพลงขอทาน เพลงขอทาน เป็นเพลงที่วณิพกใช้ร้องเล่นหากินมักร้องเป็นเรื่องจักรๆวงศ์ๆ โดยปกติแล้วมักมีเครื่องดนตรีป...
เพลงพื้นบ้านสุโขทัย เพลงยิ้มใย มีทำนองการร้องที่สนุกสนาน เดิมทีสำเนียงการร้องเป็นสำเนียงของท้องถิ่น ยุคแรกๆ ไม่มีดนตรี เพียงใช้การปรบมือให้เข้าจังหวะหรือใช้ไม้ ๒ อันมาตีก...