จังหวัด: สิงห์บุรี

รายการในจังหวัด : สิงห์บุรี

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
โขนสด โขนสด ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการแสดงที่ปรับปรุงมาจากการแสดงโขนให้เรียบง่ายขึ้นเป็นแบบชาวบ้าน ลดแบบแผนทั้งท่ารำการแต่งกาย การขั...