จังหวัด: สระแก้ว

รายการในจังหวัด : สระแก้ว

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
การแสดงในพิธีบูชาแม่มด การแสดงในพิธีบูชาแม่มด บ้านปางลาง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว การทำพิธีบูชาแม่มด หรือการเล่นแม่มด มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นความเชื่อดั้...