จังหวัด: สมุทรสงคราม

รายการในจังหวัด : สมุทรสงคราม

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
รำสวด รำสวด เป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่างการแสดงพื้นบ้านกับศิลปะด้านการดนตรีได้อย่างกลมกลืน จัดได้ว่าเป็นศิลปะของชาติที่สำคัญแล...
เพลงพวงมาลัย สมุทรสงคราม เพลงพวงมาลัย สมุทรสงคราม หมู่บ้านหัวหาด ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประวัติเพลงพวงมาลัย ประวัติความเป็นมาของเพลงพวงมาลัยในจังหวัดส...