จังหวัด: ศรีสะเกษ

รายการในจังหวัด : ศรีสะเกษ

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
สะไน เครื่องดนตรีพื้นบ้านชาวเยอ สะไน เครื่องดนตรีพื้นบ้านชาวเยอ บ้านร่องอโศก อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประวัติเครื่องดนตรี สะไน สะไน ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม โดยท...
เรือมะม๊วดหรือรำแม่มด สังคมวัฒนธรรมของคนอีสานมีระบบวิถีชีวิตที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติ และสภาพภูมิประเทศในลักษณะการพึ่งพิงและการเคารพกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ หรือภาวะก...