จังหวัด: ลพบุรี

รายการในจังหวัด : ลพบุรี

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
การแสดงนางกวัก นางกวัก เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ทำนองขับขานเนื้อเพลงเป็นภาษาพวนเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน ผู้แสดงประกอบด้วย ผู้ขับร้องและผู้ถือน...
ภาษาญัฮกุร คำว่า “ญัฮกุร” แปลว่า “คนภูเขา” ญัฮ แปลว่า “คน” และ กุร แปลว่า “ภูเขา” คนทั่วไปรู้จักคนกลุ่มนี้ในนาม “คนดง” หรือ “ชาวบน” ชาวญัฮกุรอาศัยอยู่ในป่าบนภูเข...
รำโทน ลพบุรี รำโทน จังหวัดลพบุรี รำโทน บ้านแหลมฟ้าผ่า ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ รำโทน เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้านแหลมฟ้าผ่า ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดล...