จังหวัด: ระนอง

รายการในจังหวัด : ระนอง

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ลิเกป่า ลิเกป่า ของจังหวัดระนอง ลิเกป่าของจังหวัดระนองเป็นกลิ่นอายของการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม การแสดงการละเล่น ที่ติดตัวมากับชุมชนดั้งเดิม จนปรากฏมาถึงยุคปัจ...
เพลงบอก เพลงบอก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพลงบอกเป็นเพลงพื้นเมืองที่นิยมเล่นทั่วไปในสังคมภาคใต้ เพลงบอกคณะหนึ่งมีแม่เพลง ๑ คน และลูกคู่อีก ๔-๖ คน การร้องเพ...