จังหวัด: ร้อยเอ็ด

รายการในจังหวัด : ร้อยเอ็ด

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
การเซิ้งผ้าหมี่ การเซิ้งผ้าหมี่บ้านขวาว ในงานประเพณีบุญบั้งไฟจะทำทุกๆ ปีไม่เคยว่างเว้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาคือศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบในการเซิ้งผ้าหมี่ศึกษาเกี่...
หมอลำเพลิน คณะหมอลำเพชรแก้วฟ้ารุ่ง หมอลำเพลิน คณะหมอลำเพชรแก้วฟ้ารุ่ง บ้านดอนแก้ว ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หมอลำเพลิน หมอลำเพลิน หรือหมอลำหมู่ เป็นการลำที่มีผู้แสดงค...