จังหวัด: ยโสธร

รายการในจังหวัด : ยโสธร

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ฟ้อนกลองตุ้ม ฟ้อนกลองตุ้ม บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ฟ้อนกลองตุ้ม เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของท้องถิ่นบ้านศรีฐาน มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาอ...