จังหวัด: แม่ฮ่องสอน

รายการในจังหวัด : แม่ฮ่องสอน

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
กวามไต (เพลงไต) เพลงพื้นบ้านของชาวไต กวามไต (เพลงไต) เพลงพื้นบ้านของชาวไต กวามไต มีความหมายเป็นสองนัย นัยที่หนึ่งหมายถึง ภาษาไต อีกนัยหนึ่งหมายถึง เพลงไต สำหรับคำว่า“เฮ็ดกวามไต” แปลว่า ...
รำกิ่งกะหร่า รำกิงกะหร่าในอำเภอปางมะผ้า (บ้านโท้งหลวง) อำเภอปางมะผ้า เป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนชนเผ่าซึ่งทุกชนเผ่าจะมีเอกลักษณ์ของตนเ...