จังหวัด: เพชรบูรณ์

รายการในจังหวัด : เพชรบูรณ์

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ตุ๊บเท่ง ตุ๊บเก่ง เป็นดนตรีพื้นบ้านของเพชรบูรณ์ที่มีมายาวนาน แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า การเล่นดนตรีตุ๊บเก่งมีมาตั้งแต่เมื่อไร แต่นักดนตรีตุ๊บเก่งบ้าน...
ภาษาญัฮกุร คำว่า “ญัฮกุร” แปลว่า “คนภูเขา” ญัฮ แปลว่า “คน” และ กุร แปลว่า “ภูเขา” คนทั่วไปรู้จักคนกลุ่มนี้ในนาม “คนดง” หรือ “ชาวบน” ชาวญัฮกุรอาศัยอยู่ในป่าบนภูเข...
รำโจ๋ง การรำโจ๋ง เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ถือกำเนิดมากว่า ๓๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้น แต่พอมีเค้าว่า ในสมั...
แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะแมงตับเต่าที่มีศิลปะการแสดงเป็นแบบ...