จังหวัด: พิษณุโลก

รายการในจังหวัด : พิษณุโลก

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
การละเล่นม้าแห่ จากตำนานดังกล่าวในการบวชพระแต่ละครั้งของชาวหมู่บ้านดงประโดกกรมธรรม์ ก็จะมีการสร้างตัวม้าขึ้นมาโดยมีขั้นตอนและวิธีการทำที่ค่อนข้างจะละเอียดทุกขั...
ดนตรีมังคละ ดนตรีมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ดนตรีมังคละ มังคละ เป็นชื่อเรียกวงดนตรีพื้นบ้านที่มีลักษณะเป็นวงปี่กลองชนิดหนึ่งที่มีใช้เล่นกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดพ...