จังหวัด: พัทลุง

รายการในจังหวัด : พัทลุง

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
การแข่งโพน-รำโพน โพน หรือตะโพน คือกลองหรือกลองเพลของภาคกลาง เป็นดนตรี ประเภทเครื่องตี ในภาคใต้มีไว้ประจำตามวัดวาอารามเพื่อตีบอกเวลา ใช้ตีประโคมเรือพระในเทศกาลออกพรรษาห...