จังหวัด: ปทุมธานี

รายการในจังหวัด : ปทุมธานี

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ปี่พาทย์มอญ จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวมอญอาศัยอยู่หนาแน่น ตามพงศาวดารนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวมอญที่อพยพเข้ามานั้นได้รับการโปรดเกล้าฯให้ครอบค...
รำภาข้าวสาร คำว่า “ ลำภา ” เป็นภาษาโบราณ พบในเรื่องระเด่นบันได แปลว่า “เที่ยวขอไป” ชาวไทยจังหวัดปทุมธานีแต่โบราณนำมาใช้เรียก การลงเรือบอกบุญขอรับบริจาคข้า...
รำมอญ คณะครูมงคล พงษ์เจริญ รำมอญ คณะครูมงคล พงษ์เจริญ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รำมอญปทุม บ้านโคกชะพลูตั้งอยู่ใกล้วัดหงษ์ปทุมาวาส ชุมชนมอญย่านนี้อยู่มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอย...