จังหวัด: บุรีรัมย์

รายการในจังหวัด : บุรีรัมย์

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
มโหรีเขมร มโหรีเขมร วงป้าพลอย หมู่บ้านสะเดา ตำบลสะเดา จังหวัดบุรีรัมย์ “มโหรีเขมร” เป็นวงดนตรีพื้นบ้านแถวอิสานใต้คำว่า “มโหรีเขมร” เป็นชื่อเรียกที่เรียกกันมานา...
เรือมตรด เรือมตรด จังหวัดบุรีรมย์ เรือมตรด คือรำตรุษสงกรานต์ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ มีความเชื่อเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานในวั...