จังหวัด: นครสวรรค์

รายการในจังหวัด : นครสวรรค์

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
รำโทน นครสวรรค์ รำโทน ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความเป็นมาของรำโทน รำโทน ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี เป็นสังคมเกษตร ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบคร...