จังหวัด: นครศรีธรรมราช

รายการในจังหวัด : นครศรีธรรมราช

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
มโนราห์ทวีศิลป์โบราณ มโนราห์ทวีศิลป์โบราณ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทของการแสดงมโนราห์ การแสดงมโนราห์มี ๓ ชนิด ๑.การแสดงมโนราห์ธรรมดา ๒.การแสดงมโ...