จังหวัด: นครพนม

รายการในจังหวัด : นครพนม

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ฟ้อนหางนกยูง ฟ้อนหางนกยูง จังหวัดนครพนม รำหางนกยูง เป็นศิลปะฟ้อนรำของจังหวัดนครพนม เป็นลีลาฟ้อนรำอีกแบบหนึ่งที่เป็นการเลียนแบบจากท่านกยูงรำแพนเป็นส่วนมาก ศิลปะกา...