จังหวัด: ตาก

รายการในจังหวัด : ตาก

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ระบำกระทงสาย ประเพณีการลอยกระทง ซึ่งต้องมีนํ้าเป็นปัจจัยสำคัญ น่าจะเป็นคติของชนชาติที่ประกอบ กสิกรรม เมื่อพืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ จึงมีการลอยกระ...