จังหวัด: เชียงใหม่

รายการในจังหวัด : เชียงใหม่

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
กลองชัยมงคล กลองชัยมงคล วัดป่าเสร้าน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ความหมายและความสำคัญของกลองชัยมงคล กลองชัยมงคลหรือกลองชัย เป็นกลองที่เก่าแก่ดั้งเดิมของล...
ฟ้อนเมืองก๋ายลาย ฟ้อมเมืองก๋ายลายเป็นการฟ้อนพื้นบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนท่าฟ้อนโดยนำลีลาท่าฟ้อนเชิง (ลาย) เข้าไปผสมผสานกับท่าฟ้อนรำ ทั้งนี้เพราะ ฟ้อนเมือง หมายถึง ก...