จังหวัด: กาฬสินธุ์

รายการในจังหวัด : กาฬสินธุ์

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง เป็นการร่ายรำที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ฝ่ายหญิงเป็...