จังหวัด: กระบี่

รายการในจังหวัด : กระบี่

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ลิเกป่า คณะรวมมิตรบันเทิงศิลป์ ลิเกป่า คณะรวมมิตรบันเทิงศิลป์ จังหวัดกระบี่ ศิลปะการแสดงลิเกป่าในจังหวัดกระบี่ ลิเกป่าหรือลิเกแขกแดงเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของภาคใต้ที่แ...
ศิลปะการแสดงรองแง็ง รองแง็ง เป็นการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ของไทย มีทั้งในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนตอนล่าง คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกทางจังหวัดสตูล ตรัง กร...