พิมพ์

เพลงร้องพื้นบ้าน

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 26 items Displaying: 21 - 26 items
 • เพลงพื้นบ้านรำมะนา

  รำรำมะนา การเล่นรำมะนา รำวงรำมะนา และการแสดงรำมะนา เป็นชื่อที่เรียก การแสดงพื้นเมืองของชาวตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และหมู่บ้านใกล้เคียง ที่เรียกชื่อแตกต่างกันออกไปเนื่องจากการถ่ายทอด กา...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงพื้นบ้านสุโขทัย

  เพลงยิ้มใย มีทำนองการร้องที่สนุกสนาน เดิมทีสำเนียงการร้องเป็นสำเนียงของท้องถิ่น ยุคแรกๆ ไม่มีดนตรี เพียงใช้การปรบมือให้เข้าจังหวะหรือใช้ไม้ ๒ อันมาตีกัน เรียกว่า กรับ หรือบางทีใช้กะลาก้นตัน จำนวน ๒ ใบ...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงร่อยพรรษา

  เพลงร่อยพรรษา จังหวัดกาญจนบุรี เพลงร่อยพรรษา เป็นเพลงพื้นบ้านที่ร้องเฉพาะในช่วงก่อนออกพรรษาประมาณ ๗ วัน เพื่อร้องเชิญชวนชาวบ้านให้ร่วมบริจาคจตุปัจจุยไทยทาน เงิน ข้าวสาร ฯลฯ แล้วรวบรวมนำไปถวายวัดในว...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงร้องพื้นบ้าน ค่าว จ๊อย ซอ

  ค่าว จ๊อย ซอ เกิดจากการคิดค้น ความคิด สติปัญญาของผู้คนในอดีตที่อาศัยอยู่ตามชนบทสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือในภาษาถิ่นตรงกับคำว่า “ภูมิผญ๋า” ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมม...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงเรือ

  เพลงเรือ เป็นเพลงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาช้านาน และเกี่ยวเนื่องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม บ่งบอกถึงความผูกพันที่ชาวบ้านมีต่อสายน้ำ ใช้ขับร้องขณะพายเรือในขบวนแห่ชักพระทางน้ำ ในวันพระเสด็จ คือวั...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงโคราช

  เพลงโคราช เป็นการร้องเพลงโต้ตอบที่พัฒนาไป เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวจังหวัดนครราชสีมาหรือ โคราช ซึ่งได้สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน มีเอกลักษณ์ อยู่ที่การร้องรำเป็นภาษาโคราช ปรากฏหลักฐานชัดเจน ในปี พ.ศ. ๒...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 3 จาก 3