พิมพ์

เพลงร้องพื้นบ้าน

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 26 items Displaying: 11 - 20 items
 • เพลงขอทานบ้านลาวข่า

  การสำรวจ ค้นหา ศึกษาสารัตถะเพลงขอทานของชาวลาวข่า ณ บ้านลาวข่า หรือบ้านหมู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะการแสดง ในโครงการภูมิบ้านภูมิเมือง ของสำนั...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงคำตัก

  เพลงคำตัก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติความเป็นมาของเพลงคำตัก เพลงคำตัก เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวไทยพุทธในภาคใต้ เคยได้รับความนิยมในสมัยก่อนเพิ่งเสื่อมความนิยมไปประมาณ ๓๐ ปีมานี้เอง คำ...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงตันหยง

  เพลงตันหยง บ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประวัติความเป็นมาของการแสดงเพลงตันหยง การแสดง “ตันหยง” หรือ “เพลงตันหยง” หรือ “หล้อแหง็งตันหยง” เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมภาคใ...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงบอก

  เพลงบอก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพลงบอกเป็นเพลงพื้นเมืองที่นิยมเล่นทั่วไปในสังคมภาคใต้ เพลงบอกคณะหนึ่งมีแม่เพลง ๑ คน และลูกคู่อีก ๔-๖ คน การร้องเพลงบอกใช้ภาษาถิ่นปักษ์ใต้ โดยร้องด้นเป็นกลอนสดใช้ปฎ...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงปรบไก่

  เพลงปรบไก่ บ้านเวียงทุน ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ประวัติเพลงปรบไก่ เพลงปรบไก่ เป็นเพลงร้องพื้นบ้านของชุมชนเวียงทุน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มีหลักฐานจาก...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงปรบไก่ (เพลงวง)

  เพลงปรบไก่ (เพลงวง) บ้านสระกระเทียม จังหวัดนครปฐม เพลงปรบไก่ บ้านสระกระเทียม เป็นเพลงร้องพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวบ้านตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เรียกอีกชื่อหนึ่งว...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงพวงมาลัย สมุทรสงคราม

  เพลงพวงมาลัย สมุทรสงคราม หมู่บ้านหัวหาด ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประวัติเพลงพวงมาลัย ประวัติความเป็นมาของเพลงพวงมาลัยในจังหวัดสมุทรสงคราม มีกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐาน...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงพวงมาลัย สุพรรณบุรี

  เพลงพวงมาลัย สุพรรณบุรี ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติเพลงพวงมาลัย สุพรรณบุรี เพลงพวงมาลัย เป็นเพลงร้องพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่เคยนิยมเล่นกันในบริเวณภาคกลาง เกิดขึ้นมาพร้อมกับวิถ...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงพื้นบ้าน บ้านท่าโพ

  เพลงพื้นบ้าน บ้านท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี บทเพลงพื้นบ้าน บ้านท่าโพ เพลงพื้นบ้านท่าโพที่เล่นกันอยู่แต่เดิมนั้นมีหลายชนิด เช่น เพลงพิษฐาน เพลงโลม เพลงชักเย่อ เพลงกรุ่น เพลงฮิลเลเล เพลงเ...

  เพิ่มเติม ...
 • เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ

          เรื่อง            :   เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ         Title            :   Pga Keu Nyaw (Pgaz K’ Nyau) Traditional Songs           ผู้วิจัย           :   นายประเสริฐ ตระการศุภกร         งบประ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 3