พิมพ์

ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 13 items Displaying: 11 - 13 items
 • เพลงหน้าพาทย์

  เพลงหน้าพาทย์ เป็นเพลงไทยประเภทหนึ่งที่มีทำนอง จังหวะ และข้อบัญญัติอย่างเป็นแบบแผนเพื่อใช้ในการบรรเลง ขับร้อง หรือการแสดง ทำหน้าที่เสริมความสมบูรณ์ของกิจแห่งพิธีกรรม และเพื่อใช้ในการแสดงตามบทบาทของตัว...

  เพิ่มเติม ...
 • แกลมอ

  แกลมอ บ้านตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลักษณะทั่วไปของพิธีกรรมการเล่นแกลมอ การเล่นมอ ชาวไทยกูย เรียกว่า “แกลมอ” ซึ่งมักเล่นในตอนกลางวัน สาระในการเล่นมักจะเกี่ยวกับการขี่ช้าง ขี่ม้า ก...

  เพิ่มเติม ...
 • แมงหน้างาม (ผีขนน้ำ)

  แมงหน้างาม (ผีขนน้ำ) บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมืองเชียงคานปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยกล่าวไว้ในตำนานพระธาตุศรีสองรักว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 2