พิมพ์

การแสดง

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 80 items Displaying: 61 - 70 items
 • หนังตะลุงหนังอิ่มเท่ง

  เอกสารเล่มนี้มุ่งศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านหนังตะลุงของ นายอิ่ม จิตต์ภักดี (หนังอิ่มเท่ง) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอผลการศึกษาแบบ...

  เพิ่มเติม ...
 • หนังประโมทัย คณะพ่อคำตา อินทร์สีดา

  หนังประโมทัย คณะพ่อคำตา อินทร์สีดา ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ประวัติความเป็นมาของหนังประโมทัย หนังประโมทัย เป็นการการละเล่นชนิดหนึ่งในภาคอีสานของไทยคล้ายกับการเล่นหนังตะลุงของภาคใต้ ...

  เพิ่มเติม ...
 • หนังใหญ่

  หนังใหญ่ เป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ชนิดหนึ่ง ของไทย เป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังขนาดใหญ่เป็นตัวละคร โดยมีผู้เชิดให้เกิดเงาบนจอ และใช้การพากย์ การเจรจา เป็นการดำเนินเรื่อง หลักฐานที่กล่าวถึงหนังใหญ่ที่เก่า...

  เพิ่มเติม ...
 • หมอลำกลอน หนองบัวลำภู

  หมอ หมายถึง ผู้ชำนาญในการใช้สิ่งต่าง ๆ “ลำ” หมายถึง ร้อง หรือการร้อง หมอลำ หมายถึง ผู้มีความชำนาญในการร้อง หรือหมายถึงนักร้อง ในภาคอีสาน คำว่า “หมอ” เป็นที่รู้จักกันดี และใช้กันมาก เช่น “หมอแคน” ค...

  เพิ่มเติม ...
 • หมอลำกลอน คณะมณีรัตน์ แก้วเสด็จ

  หมอลำกลอน คณะมณีรัตน์ แก้วเสด็จ บ้านยางคำ ตำบลสระใคร กิ่งอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ความเป็นมาของหมอลำ หมอลำ เริ่มแรกเกิดจากการชุมนุมลูกหลานมีผู้เฒ่าผู้แก่นั่งเล่านิทานเกี่ยวกับจารีตประเพณีและศีลธ...

  เพิ่มเติม ...
 • หมอลำทรง บ้านเต่านอ

  หมอลำทรง บ้านเต่านอ บ้านเต่านอ หมู่ที่ ๗ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประวัติความเป็นมาของลำทรง วิถีชีวิตในวัฒนธรรมของชาวอีสานนั้นเชื่อกันว่ามีผีเทพ มีเทวดา มีพระอินทร์ พระพรหม ชาวอีสาน...

  เพิ่มเติม ...
 • หมอลำเพลิน คณะหมอลำเพชรแก้วฟ้ารุ่ง

  หมอลำเพลิน คณะหมอลำเพชรแก้วฟ้ารุ่ง บ้านดอนแก้ว ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หมอลำเพลิน หมอลำเพลิน หรือหมอลำหมู่ เป็นการลำที่มีผู้แสดงครบหรือเกือบครบตามจำนวนตัวละครในเรื่องที่ดำเนินการแ...

  เพิ่มเติม ...
 • หุ่นกระบอก

  หุ่น เป็นศิลปะการแสดงประเภทหนึ่งของไทย แบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ หุ่นหลวง หุ่นวังหน้า หุ่นกระบอก และหุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอก เป็นหุ่นที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕โดยเลียนแบบมาจากหุ่นจีนไหหลำ ดังปรากฏ...

  เพิ่มเติม ...
 • หุ่นเชิดจีนกาเหล้

  คณะหุ่นเชิดจีน ในจังหวัดภูเก็ต ที่เรียกว่า กาเหล้นี้ มีการแสดงมาตั้งแต่อดีต โดยนายเทียนศักดิ์ องค์พฤกษา หรือแป๊ะถาว ได้รับสืบทอดมาจาก แป๊ะอิ๋น ซึ่งเป็นบิดา เชื่อว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากเมืองจีน ซึ่งแ...

  เพิ่มเติม ...
 • เต้นรำอาข่า

  การศึกษาข้อมูลศิลปะการแสดง “ เต้นรำอาข่า ” เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง “เต้นรำอาข่า” ของจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง “เต้นรำอาข่า” ใ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 7 จาก 8