พิมพ์

การแสดง

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 80 items Displaying: 41 - 50 items
 • ละครใน

  ละครใน หมายถึง การแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราว โดยใช้ศิลปะการร่ายรำประกอบการขับร้อง และมีวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง ละครในเป็นละครผู้หญิงที่มีกำเนิดในราชสำนัก มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยก...

  เพิ่มเติม ...
 • ลำตัด

  ลำตัด ในจังหวัดตราดเป็นการแสดงที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต นอกเหนือจากจากละครชาตรี (เท่งตุ๊ก) ลิเก และหนังตะลุง จากการสำรวจพบว่าคณะลำตัดในจังหวัดตราดเหลือเพียงคณะเดียวคือ คณะลำตัดของนายเหี้ยม จั...

  เพิ่มเติม ...
 • ลำตัด

  ลำตัด ในจังหวัดตราดเป็นการแสดงที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต นอกเหนือจากจากละครชาตรี (เท่งตุ๊ก) ลิเก และหนังตะลุง จากการสำรวจพบว่าคณะลำตัดในจังหวัดตราดเหลือเพียงคณะเดียวคือ คณะลำตัดของนายเหี้ยม จั...

  เพิ่มเติม ...
 • ลำตัด

  ลำตัด ในจังหวัดตราดเป็นการแสดงที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต นอกเหนือจากจากละครชาตรี (เท่งตุ๊ก) ลิเก และหนังตะลุง จากการสำรวจพบว่าคณะลำตัดในจังหวัดตราดเหลือเพียงคณะเดียวคือ คณะลำตัดของนายเหี้ยม จั...

  เพิ่มเติม ...
 • ลำตัด ในจังหวัดตราด

  ลำตัด ในจังหวัดตราดเป็นการแสดงที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต นอกเหนือจากจากละครชาตรี (เท่งตุ๊ก) ลิเก และหนังตะลุง จากการสำรวจพบว่าคณะลำตัดในจังหวัดตราดเหลือเพียงคณะเดียวคือ คณะลำตัดของนายเหี้ยม จั...

  เพิ่มเติม ...
 • ลิเก จังหวัดพิจิตร

  ตามโครงการภูมิบ้าน ภูมิเมือง จังหวัดพิจิตรได้สืบค้นด้านศิลปะการแสดง ประเภทการแสดงเป็นเรื่องราว “ลิเก” ของจังหวัดพิจิตร คณะลิเกในจังหวัดพิจิตร ได้มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษและสืบทอดกันมาห...

  เพิ่มเติม ...
 • ลิเกทรงเครื่อง

  ลิเกทรงเครื่อง เป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคกลางเริ่มมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราวปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยพระยาเพชรปาณี จัดแสดงขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรง (หรือเรียกว่า วิก) ใกล้ป้อมพระกาฬ ริมคล...

  เพิ่มเติม ...
 • ลิเกป่า

  ลิเกป่า ของจังหวัดระนอง ลิเกป่าของจังหวัดระนองเป็นกลิ่นอายของการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม การแสดงการละเล่น ที่ติดตัวมากับชุมชนดั้งเดิม จนปรากฏมาถึงยุคปัจจุบัน ลิเกป่าระนองเป็นที่นิยมตั้งแต่ยุคใดสมัยไหน ไ...

  เพิ่มเติม ...
 • ลิเกป่า คณะรวมมิตรบันเทิงศิลป์

  ลิเกป่า คณะรวมมิตรบันเทิงศิลป์ จังหวัดกระบี่ ศิลปะการแสดงลิเกป่าในจังหวัดกระบี่ ลิเกป่าหรือลิเกแขกแดงเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของภาคใต้ที่แพร่หลายในพื้นที่ของจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตก เช่น ...

  เพิ่มเติม ...
 • ลิเกป่า คณะรวมศิลป์

  ลิเกป่า คณะรวมศิลป์ บ้านพอแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ลิเกป่าเป็นการละเล่นพื้นเมืองอีกประเภทหนึ่งของภาคใต้ ที่มีผู้นิยมกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดแถบช...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 5 จาก 8