พิมพ์

การแสดง

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 80 items Displaying: 31 - 40 items
 • รำวงย้อนยุค

  รำวงย้อนยุค หรือรำวงพื้นบ้าน คือ รำโทนในภาคกลาง ซึ่งชาวจันทบุรี เรียกกันทั่วไปในอดีตว่า รำวงเขี่ยไต้ เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้าน เมื่อประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปีมาแล้ว เพื่อเป็นการบันเทิง ในขณะนวดข้าว สลับกับ...

  เพิ่มเติม ...
 • รำสวด

  รำสวด เป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่างการแสดงพื้นบ้านกับศิลปะด้านการดนตรีได้อย่างกลมกลืน จัดได้ว่าเป็นศิลปะของชาติที่สำคัญและมีคุณค่าทัดเทียมกับศิลปะประเภทอื่นๆ เพราะเป็นเครื...

  เพิ่มเติม ...
 • รำเพลงช้า-เพลงเร็ว

  รำเพลงช้า - เพลงเร็ว หมายถึง การฝึกหัดรำเบื้องต้นในท่ารำแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย ผ่านการปรับปรุงพัฒนาจนถือว่าเป็นท่ารำมาตรฐานที่ถูกต้องสวยงาม สามารถนำไปเป็นแบบอย่างแก่ท่ารำชุดต่างๆ เช่น ท่ารำของโขน ละคร ร...

  เพิ่มเติม ...
 • รำโจ๋ง

  การรำโจ๋ง เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ถือกำเนิดมากว่า ๓๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้น แต่พอมีเค้าว่า ในสมัยก่อนนั้น ชาวเมืองวิเชียรบุรี มักติดต่อค้าขายกับเม...

  เพิ่มเติม ...
 • รำโทน นครสวรรค์

  รำโทน ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความเป็นมาของรำโทน รำโทน ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี เป็นสังคมเกษตร ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขยายประกอบอาชีพทำนาทำไร่เป็นส่วนใหญ่ มีความสัมพั...

  เพิ่มเติม ...
 • รำโทน ลพบุรี

  รำโทน จังหวัดลพบุรี รำโทน บ้านแหลมฟ้าผ่า ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ รำโทน เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้านแหลมฟ้าผ่า ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เกิดขึ้นเมื่อประมาณ ๒๔๘๖ ในสมัยจอมพล ป.พิบูล...

  เพิ่มเติม ...
 • ละครชาตรี

  นักปราชญ์และผู้รู้ด้านนาฏศิลป์ไทยหลายท่านมีความเห็น ไปในทำนองเดียวกันว่า “ละครชาตรี” เป็นละครที่อาจจะ เก่าแก่ที่สุดและน่าจะเป็นต้นแบบของละครร้อง-รำทั้งหมด ของไทย รวมทั้งยังเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถ...

  เพิ่มเติม ...
 • ละครชาตรีคณะดาวเด่น

  ละคร เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่บรรพบุรุษให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติไทยได้เป็นอย่างดี จากผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนค...

  เพิ่มเติม ...
 • ละครดึกดำบรรพ์

  ละครดึกดำบรรพ์ เป็นละครแบบหนึ่ง ซึ่งกำเนิดเมื่อปี ๒๔๔๒ เป็นละครที่ปรับปรุงรูปแบบจากละครนอก ละครใน และกระบวนวิธีการแสดง โดยมีหลักว่าให้ผู้แสดงหรือผู้รำต้องขับร้องด้วยตนเอง โดยมีลูกคู่ร้องรับ การแต่งกาย...

  เพิ่มเติม ...
 • ละครนอก

  ละครนอก เป็นละครแบบชาวบ้านที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมายาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยโบราณตัวแสดงเป็นชายล้วน เพิ่งมีผู้หญิงแสดงในปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ ในตอนหลังตัวแสดงเป็นผู้หญิง ส่วนผู้ช...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 4 จาก 8