พิมพ์

การแสดง

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 80 items Displaying: 21 - 30 items
 • มโนราห์ทวีศิลป์โบราณ

  มโนราห์ทวีศิลป์โบราณ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทของการแสดงมโนราห์ การแสดงมโนราห์มี ๓ ชนิด ๑.การแสดงมโนราห์ธรรมดา ๒.การแสดงมโนราห์ประชันโรง ๓.การแสดงมโนราห์โรงครู มโนราห์โรงคร...

  เพิ่มเติม ...
 • มโหรีเขมร

  มโหรีเขมร วงป้าพลอย หมู่บ้านสะเดา ตำบลสะเดา จังหวัดบุรีรัมย์ “มโหรีเขมร” เป็นวงดนตรีพื้นบ้านแถวอิสานใต้คำว่า “มโหรีเขมร” เป็นชื่อเรียกที่เรียกกันมานาน “มโหรีเขมร” ที่มีชื่อเสียงวงหนึ่ง คือ วงป้าพลอย ...

  เพิ่มเติม ...
 • รองเง็ง

  รองเง็ง เป็นศิลปะการแสดงแบบหนึ่งของชาวไทยภาคใต้ เป็นการเต้นรำคู่ชายหญิงประกอบดนตรี นิยมแสดงบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและบริเวณจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ...

  เพิ่มเติม ...
 • รองแง็ง

  รองเง็ง เป็นการละเล่นของชาวบ้านประเภทผสมผสานระหว่างท่าเต้นกับบทร้อง การแสดงเหมือนกับรำวงทั่วไป กล่าวคือ มีการจัดตั้งคณะรองเง็งขึ้นเป็นคณะ คณะหนึ่งมีนางรำประมาณ ๔ - ๑๐ คน นางรำเหล่านี้จะถูกฝึกให้มีความ...

  เพิ่มเติม ...
 • ระบำกระทงสาย

  ประเพณีการลอยกระทง ซึ่งต้องมีนํ้าเป็นปัจจัยสำคัญ น่าจะเป็นคติของชนชาติที่ประกอบ กสิกรรม เมื่อพืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ จึงมีการลอยกระทงไปตามกระแสนํ้า เพื่อขอบคุณพระแม่คงคา หรือเทพเจ้า...

  เพิ่มเติม ...
 • รำกิ่งกะหร่า

  รำกิงกะหร่าในอำเภอปางมะผ้า (บ้านโท้งหลวง) อำเภอปางมะผ้า เป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนชนเผ่าซึ่งทุกชนเผ่าจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง รวมไปถึงศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาต่างๆ การรำกิงกะห...

  เพิ่มเติม ...
 • รำฝรั่งคู่

  รำฝรั่งคู่ เป็นการรำแบบแผนของราชสำนักไทยเพื่ออวดฝีมือของตัวเอกในการแสดงละครใน เรื่องรามเกียรติ์ อุณรุทธ์ อิเหนา ที่เรียกว่ารำฝรั่งคู่ เพราะว่าใช้ทำนองเพลงฝรั่งรำเท้าเป็นเพลงแรก รำฝรั่งคู่ เป็นกระบวนท่...

  เพิ่มเติม ...
 • รำภาข้าวสาร

  คำว่า “ ลำภา ” เป็นภาษาโบราณ พบในเรื่องระเด่นบันได แปลว่า “เที่ยวขอไป” ชาวไทยจังหวัดปทุมธานีแต่โบราณนำมาใช้เรียก การลงเรือบอกบุญขอรับบริจาคข้าวสาร และสิ่งของต่าง ๆ ไปทำบุญทอดกฐินตามศรัทธา โดยจ...

  เพิ่มเติม ...
 • รำมอญ คณะครูมงคล พงษ์เจริญ

  รำมอญ คณะครูมงคล พงษ์เจริญ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รำมอญปทุม บ้านโคกชะพลูตั้งอยู่ใกล้วัดหงษ์ปทุมาวาส ชุมชนมอญย่านนี้อยู่มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งฝั่งตะวันอ...

  เพิ่มเติม ...
 • รำวงคองก้า

  คองก้ากับวิถีชุมชน กรณีศึกษาบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นการศึกษา และ รวบรวมการละเล่นรำวงคองก้าของคนในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ๒ ประการ ๑....

  เพิ่มเติม ...

หน้า 3 จาก 8